Βελτιωτικό μάζας για όλα τα αλλαντικά. Περιέχει φωσφορικά άλατα, νιτρώδη άλατα, χλωριούχο νάτριο. κωδ.026