Μείγμα με Φυσική Χρωστική τροφίμων σε σκόνη για λουκάνικο τύπου Τσορίθο με Ε-124 και Ε-120 . κωδ.449